Կոճապղպեղ

Իմ տատիկը ունի արյան բարձր ճնշում։ նա ինձ ասել է, որ իր ճնշումը որոշ չափով կարգավորում է կոճղարմատի արմատը։ Չոր կոճղարմատներում եթերային յուղերի քանակությունը կազմում է 1,5-3 %։

Իմբիրն ավելի շատ գործածվում է աղացած վիճակում։ Աղացած համեմունքը իրենից ներկայացնում է մոխրադեղին ալրային փոշի։ Եթե այն ունի ուժեղ և կայուն հոտ, ապա ավելի որակյալ է համարվում։ Տարբեր ազգերի խոհանոցներում այն օգտագործվում է որպես համեմունք:

Իմբիրի կոճղարմատն դեղատներում վաճառքի է հանվում խցանակեղևից մաքրված կամ առանց մաքրելու։

Իմբիրի եփուկը՝ մեղրով և լիմոնով, հաճախ օգտագործում են մրսածության ժամանակ։

Երեխայի իրավունքներ

Երեխաները և երիտասարդները օժտված են մարդկային միևնույն ընդհանուր իրավունքներով, ինչ մեծահասակները, ինչպես նաև հատուկ իրավունքներ, որոնցով ճանաչվում են նրանց հատուկ կարիքները: Երեխաները իրենց ծնողների սեփականությունը չեն, և ոչ էլ բարեսիրության անօգնական օբյեկտներ: Նրանք մարդկային էակներ են և իրենց իսկ իրավունքների սուբյեկտներ:

Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիան սահմանում է իրավունքներ, որոնք պետք է իրացվեն, որպեսզի երեխաները զարգացնեն իրենց ողջ ներուժը:

Կոնվենցիան առաջարկում է հասկացություն, համաձայն որի՝ երեխան դիտվում է որպես անհատ և որպես ընտանիքի ու համայնքի անդամ՝ օժտված իր տարիքին և զարգացման փուլին հարիր իրավունքներով ու պարտականություններով: Երեխաների իրավունքների այսպիսի ընկալմամբ Կոնվենցիան ուշադրությունը սևեռում է երեխայի վրա՝ ամբողջությամբ վերցրած:

Երեխաները անհատներ են

Երեխաները իրենց ծնողների կամ պետության սեփականությունը չեն, և ոչ էլ ընդամենը դեռևս ձևավորվող մարդիկ. նրանք ունեն մարդկային, ընտանիքի մյուս անդամների կարգավիճակին հավասար կարգավիճակ:

Երեխաները կյանքն սկսում են որպես միանգամայն կախյալ էակներ

Երեխաները պետք է հենվեն մեծահասակների վրա՝ ստանալու համար այն հոգածությունն ու ուղղորդումը, որ անհրաժեշտ է իրենց՝ դեպի անկախության տանող ճանապարհին: Մեծահասակների կողմից նման հոգածությունը իդեալական պայմաններում պետք է առկա լինի երեխաների ընտանիքներում, սակայն երբ առաջնային մեծահասակ խնամողները ի վիճակի չեն բավարարելու երեխաների կարիքները: Պետությունը պարտավոր է մշտապես հաշվի առնել երեխայի լավագույն շահը:

Երեխաների հարցում թերացող հասարակությունը խիստ թանկ է վճարում դրա դիմաց

Սոցիալական հետազոտություններում տեղ գտած եզրահանգումները ցույց են տալիս, որ վաղ տարիքում երեխաների ապրած իրադարձությունները էական ազդեցություն ունեն նրան հետագա զարգացման հարցում:

 

Իրար սրտից ջուր խմել –իրար լավ հասկանալ, սրտակից լինել

Հազար մաղով անցկացրած –լիրբ, աներես, անամոթ

Հիվանդի համար ջուր բերող –դանդաղաշարժ, կարևոր գործից ուշացող

Գլխին կրակ թափել –մեկի վրա սաստիկ բարկանալ

Կանաչ-կարմիրը կապել –տղային կամ աղջկան ամուսնացնել

Կոպեկի համար մեռած – ժլատ, գծուծ

Ուրիշի բնում ձու ածել –օգուտը ուրիշին տալ

Ոտքի կոխան դարձնել –տրորել

Փուշը մատից հանել –օգնել

Գրքի մի երեսը կարդալ —հարցին միակողմանի մոտենալ։

 

Կազմեցե’ք 6 բառ` սյունակներից ընտրելով մեկական արմատ.

Խլահավ, սիզախոտ, հանգամաս, խոժոռադեմ, մրջնաբույն,

Նախագիծ

 Նախագիծ

Մոմի արտադրություն տնային պայմաններում

Ամանորյա նախագիծ, որի շրջանակներում արտադիանքը կներկայացվի քոլեջի տոնավաճառում։

Բաղադրատոմսը՝

 

 

 

 

Նպատակը՝ արտադրանքը կօգտագործվի, առօրյայում, այն էկոլոգիապես մաքուր է և ունի հետևյալ հատկութթյուններ

նախակորիզավորներ և կորիզավորներ

ՆԱԽԱԿՈՐԻԶԱՎՈՐՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՒ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

Նախակորիզավորները հանդիսանում են կյանքի կազմավորման բջջային մակարդակի առաջին ներկայացուցիչներ: Նրանք երկրագունդը գրաված առաջին օրգանիզմներն են: Նախակորիզավորները տարբերվում են մյուս օրգանիզմներից և շատ բազմազան են: Այդ պատճառով նախակորիզավորներն ունեն դասակարգման սեփական աստիճանակարգը կենդանի օրգանիզմների մեջ:
Նախակորիզավոր օրգանիզմների կառուցվածքի և կենսագործունեության հետ հարմար է ծանոթանալ բակտերիաների օրինակով:
Բակտերիաները հանդիսանում են երկրագնդի հնագույն բնակիչները, որոնք ձևավորվել են մոտ 3,5 միլիարդ տարի առաջ: Բակտերիա հունարեն նշանակում է ձողիկ — «բակտերիոն»: Բակտերիաները միաբջիջ, անզեն աչքով անտեսանելի պարզագույն օրգանիզմներ են:
Բակտերիաների կառուցվածքը համարժեք է բջջի կառուցվածքին, սակայն ունի որոշակի առանձնահատկություններ:
Բակտերիալ բջիջը բաղկացած է ցիտոպլազմայից, որի մեջ գտնվում են.
 • բջջի կենսագործունեության համար անհրաժեշտ օրգանոիդը` ռիբոսոմները,
 • տարատեսակ պիտանի օրգանական մոլեկուլներ` ներառուկներ, օրինակ` սպիտակուցներ,
 • նյութափոխանակության արգասիքներ,
 • ժառանգական նյութ:
Բակտերիաները բազմանում են բջջի ուղղակի կիսման միջոցով: Յուրաքանչյուր 2030 րոպե պարբերականությամբ՝ մեկ մայրական բջիջը կիսվելով առաջացնում է 2 դուստր բջիջ և այսպես շարունակ: Աճելով երկրաչափական պրոգրեսիայով և շատ արագ` բակտերաները 5 օրում ամբողջովին կլցնեին երկրագունդը: Այնուհանդերձ, նրանք արագ ոչնչանում են, քանի որ անկայուն են արևի ուղղակի ճառագայթների, բարձր ջերմաստիճանի և սննդի բացակայության նկատմամբ:
Բակտերիաները ձևավորել են մեխանիզմ, որի միջոցով հաղթահարում են անբարենպաստ պայմանները: Բջջի պարունակությունը սեղմվում է և հեռանում բջջաթաղանթից, իսկ դրա տակ գոյանում է նոր պատիճ՝ հաստ և բազմաշերտ: Առաջացած բջիջը կոչվում է սպոր: Այն բավական դիմացկուն է և կարող է գոյատևել տարաբնույթ անբարենպաստ պայմանների առկայության դեպքում:
Սպորներում բջջի ակտիվությունը գրեթե դադարում է, ինչի շնորհիվ դրանք կարող են դիմակայել բազում տարիներ: Տարածվելով և հայտնվելով բարենպաստ պայմաններում` սպորը վերականգնում է ակտիվ կենսագործունեությունը և վերաճում սովորական բակտերիալ բջջի:
Սպորագոյացումը բակտերիալ բջջում անբարենպաստ պայմաններին հարմարվելու մեխանիզմ է:

Բջիջ

Բջիջ

Բջիջ , բոլոր հայտնի կենդանի օրգանիզմների կառուցվածքային, ֆունկցիոնալ և ժառանգական տարրական միավորը։ Բջիջը, որպես օրգանիզմի կառուցվածքի տարրական միավոր, օժտված է կենդանի նյութին բնորոշ հատկություններով, որոնք պահպանում ու փոխանցվում են հաջորդ սերունդներին։ Բջիջն ուսումնասիրող գիտությունը բջջաբանությունն է։

Բջիջը կազմված է ցիտոպլազմայից, որը պարփակված է բջջաթաղանթի մեջ։ Ցիտոպլազման պարունակում է կենսամոլեկուլներ, որոնցից են, օրինակ, սպիտակուցները և նուկլեինաթթուները;

Բջիջը հայտնաբերել է Ռոբերտ Հուկը 1665 թվականին, որը նմանացրել է բջիջը վանքի սենյակներում քրիստոնյա հոգևորականների դասավորությանը]։ Բջջային տեսությունն առաջին անգամ զարգացրել են Մաթիաս Յակոբ Շլեյդենը և Թեոդոր Շվանը 1839 թվականին։ Այս տեսությունը պնդում է, որ բոլոր օրգանիզմները կազմված են մեկ կամ ավելի բջիջներից, որոնք կրում են բջիջների գործունեությունը կարգավորող՝ ժառանգական տեղեկատվություն։ Բջիջները Երկրի վրա առաջացել են նվազագույնը 3,5 միլիարդ տարի առաջ։

Ուսումնասիրման պատմություն

«Բջիջ» հասկացությունն առաջարկել է անգլիացի գիտնական Ռոբերտ Հուկը 1665 թվականին։ Մանրադիտակի տակ դիտելով բույսերի խցանային հյուսվածքի նուրբ կտրվածքները՝ նա նկատեց, որ հյուսվածքը կազմված է մանր խորշիկներից, որոնք միմյանցից անջատված են միջնապատերով։ Դրանք նա իր «Միկրոգրաֆիա» գրքում անվանեց բջիջներ[11]։ Հետագայում անգլիացի գիտնական Գրյուն և իտալացի Մարչելո Մալպիգին (1672) մանրադիտակային «պարկիկներ» (բջիջներ) հայտնաբերեցին բույսերի տարբեր օրգաններում։ 1680 թվականին հոլանդացի գիտնական Անտոն Վան Լևենհուկն իր պատրաստած տեսապակիների օգնությամբ, հայտնաբերեց բազմաթիվ միաբջիջ օրգանիզմներ, ինչպես նաև էրիթրոցիտներմազանոթներսպերմատոզոիդներ։ 1825 թվականին չեխ գիտնական Պուրկինեն, ցույց տվեց, որ բջիջն ունի հեղուկ պարունակություն՝ պրոտոպլազմա և հայտնաբերեց բջջակորիզը։ 1826 թվականին Կարլ Բերը հայտնաբերեց կաթնասունների ձվաբջիջը։ Անգլիացի բուսաբան Ռ. Բրոունը խոլորձի բջիջներում նկարագրեց (1831) գնդաձև կառուցվածքներ, որոնց անվանեց կորիզ։ 1839 թվականին գերմանացի բուսաբան Մատիաս Շլեյդեն և կենդանաբան Թեոդոր Շվանը սահմանեցին բջջային տեության դրույթները, նրանք նաև ապացուցեցին, որ նույն կառուցվածքը և ֆունկցիան ունեցող բջիջները միանալով, առաջացնում են հյուսվածքներ;

Սուրճից դիմակներ՝ դեմքի համար

Սուրճից պատրաստված դիմակները շատ օգտակար են։ Սուրճի շնորհիվ նրանք անմիջապես սկսում են աշխատել և հարմար են ցանկացած մաշկի համար։ Այս դիմակները կարող են շատ կարճ ժամանակահատվածում կարգի բերել մաշկը, կարգավորել լիպիդոների փոխանակությունը և վերացնել չորությունը։ Ամենակարևորն այն է, որ սուրճը պետք է բնական լինի և ոչ թե լուծվող։

Սրճային դիմակ-սկրաբ

Այս դիմակը կարելի է պատրաստել վարսակի ալյուրի օգնությամբ։ Սուրճի նսվածքի վրա հարկավոր է ավելացնել մեկ գդալ յոգուրտ կամ թթվասեր՝ կախված մաշկի տեսակից, և մի քանի գդալ վարսակի ալյուր։ Հարկավոր է խառնել այն, քսել դեմքին և պահել 2-3 րոպե։ Կարելի է պահել նաև 10 րոպե, որից հետո այն հարկավոր է լվանալ սառը ջրով։ Այս դիմակը մաքրում և հարթեցնում է դեմքը։

Թարմացնող դիմակ

Պատրաստման համար հարկավոր է սուրճի վրա ավելացնել մի քիչ հունական ընկույզ։ Դեմքի վրա այն պետք է քսվի շրջանաձև շարժումներով։ 8-12 րոպե անց լվանալ այն։ Այս դիմակն անմիջապես կթարմացնի դեմքը և կանհետացնի հոգնածության նշանները։

Как отмечают Новый год в США

Как отмечают Новый год в США

Жители США представляют Новый год в виде ребёнка в пелёнке. По их мнению, Новый год развивается, взрослеет и стареет на протяжении 365 дней. К концу декабря превращается в старца, Ему приходится передать свою должность новорождённому малютке. Так случается каждый год. Накануне Нового года жители Америки круто меняют свою судьбу, решая с первых дней наступившего года жить по-новому. Некоторые круто начинают борьбу со своими вредными привычками, в том числе с курением, лишним весом. Они хотят заняться спортом, помириться с родственниками или коллекционировать какие-либо предметы.

Новый год для них является своего рода временной стартовой площадкой. В последнюю неделю перед Новым годом по улицам расхаживает Санта-клаус. Он разрешает детям фотографироваться вместе с собой. А в новогоднюю ночь приходит к ним и оставляет подарки. Обычно он кладёт их на камин или прячет в чулок.

Жители США чаще всего встречают Новый год в семейном кругу, среди родственников и друзей. Молодые американцы любят бывать на массовых гуляниях, где собирается несколько тысяч зрителей. Их прельщают радостные крики, гудки машин, разрывы петард, залпы фейерверков.

Жителям других городов понравилось смотреть, как снижается новогодний шар. Только его они заменили своими предметами. В Джорджии вместо шара падает большой персик. В Северной Каролине с высоты летит жёлудь из латуни, он весит 900 фунтов. В Страсбурге с высоты летит шар для игры в пинг-понг. —

Первого января в Америке официально не работают. Отдыхают все чиновники, учителя и рабочие. Действует только общественный транспорт. В последний день уходящего года является рабочим днём, кроме некоторых штатов.

Американцы не беспокоятся о яствах на празднике. Им достаточно индейки, пиццы, хот-догов, которые они дополнят колбасой и салатами. Территория США поделена на шесть часовых поясов. Поэтому, когда в столице наступает ночь, в Гонолулу ещё вечер.

Բերման բանաձևերը

Բերման բանաձևերը

Եթե եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արգումենտում հանդես է գալիս  

արտահայտություններից որևէ մեկը, կամ ավելի ընդհանուր՝ n2t տեսքի որևէ անկյուն, որտեղ n∈Z, ապա հաջողվում է եռանկյունաչափական ֆունկցիայի արժեքը բերել ավելի պարզ տեսքի, երբ ֆունկցիայի արգումենտում մասնակցում է միայն t արգումենտը:

Գումարի և տարբերության սինուսի և կոսինուսի, տանգենսի և կոտանգենսի բանաձևերը

1) Երկու անկյունների գումարի կոսինուսը հավասար է այդ անկյունների կոսինուսների արտադրյալի և սինուսների արտադրյալի տարբերությանը՝ 

cos(x+y)=cosx⋅cosy−sinx⋅siny:

 

2) Երկու անկյունների գումարի սինուսը հավասար է առաջին անկյան սինուսի և երկրորդ անկյան կոսինուսի արտադրյալին գումարած առաջին անկյան կոսինուսի և երկրորդ անկյան սինուսի արտադրյալը՝ 

sin(x+y)=sinx⋅cosy+cosx⋅siny:

 

3) Երկու անկյունների տարբերության սինուսը հավասար է առաջին անկյան սինուսի և երկրորդ անկյան կոսինուսի արտադրյալից հանած առաջին անկյան կոսինուսի և երկրորդ անկյան սինուսի արտադրյալը՝ 

in(x−y)=sinx⋅cosy−cosx⋅siny:

 

4) Երկու անկյունների տարբերության կոսինուսը հավասար է այդ անկյունների կոսինուսների արտադրյալի և սինուսների արտադրյալի գումարին՝ 

cos(x−y)=cosx⋅cosy+sinx⋅siny:

Կրկնակի անկյան սինուսն ու կոսինուսը, տանգենսն ու կոտանգենսը

Կրկնակի անկյան բանաձևերը թույլ են տալիս կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաներն արտահայտել սովորական (մեկական) արգումենտով եռանկյունաչափական ֆունկցիաների միջոցով:

Այդ բանաձևերը կապում են sin2x, cos2x, tg2x և sinx, cosx, tgx ֆունկցիաները: 

 

sin2x=2sinx⋅cosx

cos2x=cos2x-sin2x

Աստիճանի իջեցման բանաձևերը

cos2x=2cos2x-1 բանաձևից ստանում ենք աստիճանի իջեցման կոսինուսի բանաձևը՝

cos2x=1+cos2x2

 

cos2x=1-2sin2xբանաձևից ստանում ենք աստիճանի իջեցման սինուսի բանաձևը՝

sin2x=1-cos2x2

 

Ստացված բանաձևերը կոչվում են աստիճանի իջեցման բանաձևեր:

Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արտադրյալի բանաձևերը

cos(α+β)=cosα⋅cosβ−sinα⋅sinβ

cos(α−β)=cosα⋅cosβ+sinα⋅sinβ

 

Երկրորդ հավասարությունից հանենք առաջինը և ստացված հավասարության երկու մասերը բաժանենք 2-ի: Ստանում ենք՝

sinα⋅sinβ=1/2(cos(α−β)−cos(α+β)):

 

Եռանկյունաչափության տարրեր

Եռանկյունաչափության տարրեր

 

Միավոր շրջանագիծ անվանում են այն շրջանագիծը, որի կենտրոնը գտնվում է կոորդինատների սկզբնակետում և, որի շառավիղը հավասար է 1-ի:

 

1) OX ճառագայթի դրական ուղղության և OA ճառագայթի կազմած անկյունը կոչվում է պտույտի անկյուն:

2) Պտույտի այն ուղղությունը, որը համընկնում է ժամացույցի սլաքի ուղղության հետ, կոչվում է բացասական ուղղություն, իսկ հակառակ ուղղությունը՝ դրական:

 

Կարևոր է հիշել 090°180°270°360° անկյունների դիրքը:

Ռադիանը անկյան չափման այն միավորն է, երբ π ռադ=180°:

Այս հավասարությունից ստանում ենք՝ 1 ռադ =180°/π≈57°:

Այսպիսով, մեկ ռադիան մեծությամբ անկյունն այն կենտրոնական անկյունն է, որի հենման աղեղի երկարությունը հավասար է շրջանագծի շառավղին:

Եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ

Միավոր շրջանագծի վրա վերցնենք B(x;y) կետը և դիտարկենք OBD ուղղանկյուն եռանկյունը:

 

Գիտենք, որ

 • sinα=BD/OB=y/1
 • cosα=OD/OB=x/1
 • tgα=BD/OD=y/x
 • ctgα=OD/BD=x/y

Այսպիսով՝ 

B(cosα;sinα)

 

 1. sinα կոչվում է B կետի y կոորդինատը՝  օրդինատը:
 2. cosα կոչվում է B կետի x կոորդինատը՝ աբսցիսը:
 3. tgα կոչվում է B կետի օրդինատի հարաբերությունը աբսցիսին:
 4. ctgα կոչվում է B կետի աբսցիսի հարաբերությունը օրդինատին:

 

Սինուսը, կոսինուսը, տանգենսը և կոտանգենսը կոչվում են եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ:

 

Միավոր շրջանագծի կամայական B(x;y) կետի կոորդինատների համար տեղի ունեն հետևյալ անհավասարությունները՝ −1≤x≤1 ;  −1≤y≤1

Քանի որ միավոր շրջանագծի վրայով դրական կամ բացասական ուղղություններով լրիվ պտույտներ կատարելիս կետի դիրքը չի փոխվում, ապա՝

 • sin(α±2π)=sinα
 • cos(α±2π)=cosα
 • tg(α±2π)=tgα
 • ctg(α±2π)=ctgα